Download dit artikel als PDF 27 maart 2015

Neurofeedbackbehandeling en bijzondere bijstand

In zijn uitspraak van 17 maart 2015 heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat een ernstig invalide man aanspraak heeft op bijzondere bijstand voor neurofeedbackbehandelingen. Deze bijzondere bijstand is gebaseerd op het feit dat gegeven de omstandigheden naar het oordeel van de Centrale Raad van Beroep sprake is van een acute noodsituatie.

Het gaat in deze zaak om het volgende. De man heeft ernstige lichamelijke en psychische beperkingen. De man is meerdere keren opgenomen geweest wegens depressieve klachten en suïcidepogingen. Sinds 2012 is de man op - indicatie van Radboud UCN - begonnen met neurofeedbackbehandelingen. Neurofeedback is een behandelmethode voor de hersenen, waarbij iemand kan leren om controle te krijgen over zijn hersengolven.*

De kosten van deze neurofeedbackbehandeling vallen niet onder de basisverzekering voor ziektekosten. Slechts een klein deel van de kosten krijgt de man vergoed via de aanvullende ziektekostenverzekering.  Grotendeels betaalt de man de kosten van de behandelingen zelf.

Op een begeven moment kan de man de neurofeedbackbehandeling niet meer betalen. Hij vraagt de gemeente om bijzondere bijstand op grond van de oude Wet Werk en Bijstand (per 1 januari 2015 vervangen door de Participatiewet). Deze bijzondere bijstand zal enkel en alleen verleend worden indien sprake is van een acute noodsituatie (levensbedreigende situatie of een situatie die kan leiden tot blijvend ernstig psychisch of lichamelijk letsel).

De gemeente wijst de aanvraag van de man af en verklaart het bezwaar op de afwijzing ongegrond. Volgens de gemeente zou er geen sprake zijn van een acute noodsituatie. De man laat het er niet bij zitten en stelt beroep in bij de rechtbank. De rechtbank vernietigt de beslissing op bezwaar. De rechtbank constateert dat wel degelijk sprake is van een acute noodsituatie. De rechtbank baseert haar oordeel mede op het advies van een psychiater. Uit het advies van deze psychiater blijkt dat de man in een levensbedreigende situatie zal komen te verkeren indien de neurofeedbackbehandelingen worden stopgezet.

De gemeente gaat vervolgens in hoger beroep. Gedurende de procedure in hoger beroep wordt de man door een door de gemeente ingeschakelde psychiater onderzocht. Ook deze psychiater stelt dat sprake is van een acute noodsituatie. Deze psychiater oordeelt dat het waarschijnlijk is dat het stoppen met de behandeling zal leiden tot verlies van een aanvaardbaar toekomstperspectief en daarmee opnieuw tot ernstige depressieve klachten met een aanzienlijk suïciderisico. Op basis van de adviezen van beide psychiaters komt de Centrale Raad van Beroep tot de conclusie dat sprake is van een acute noodsituatie. De gemeente dient dan ook in deze uitzonderlijke situatie bijzondere bijstand te verlenen aan de man. De Centrale Raad van Beroep geeft de gemeente nog mee dat zij aan deze bijzondere bijstand voorwaarden mag verbinden. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het opleggen van de voorwaarde dat een concreet behandelingsplan van de behandelaar komt waarin tevens een afbouw van de neurofeedbackbehandeling wordt gedaan.

Deze uitspraak bewijst maar weer dat de Participatiewet (oude Wet Werk en Bijstand) in uitzonderlijke gevallen uitkomst kan bieden.

Wilt u meer weten over deze uitspraak of over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met ons Brancheteam Zorg.
 
Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).

*Definitie volgens Neurofeedback Instituut Nederland