Download dit artikel als PDF 25 februari 2016

Nieuw Europees platform geschillenbeslechting voor online aankopen

Op 15 februari jl. heeft de Europese Commissie een platform geïntroduceerd om geschillen over online aankopen online te beslechten. Dit platform voor onlinegeschillenbeslechting is bestemd voor consumenten en handelaren die betrokken zijn geweest bij een online aankoop. Beide partijen kunnen bij een geschil via dit platform een klacht indienen met betrekking tot de betreffende aankoop. Hoe werkt dit precies?

Online Dispute Resolution
De Engelse term voor het platform is Online Dispute Resolution, oftewel ODR. Indien er een klacht wordt ingediend via het ODR platform dienen beide partijen samen één van de aangesloten geschilleninstanties te kiezen. Het geschil wordt vervolgens beslecht aan de hand van de procedure van de gekozen geschilleninstantie. Het voordeel van deze vorm van geschillenbeslechting is dat het geschil vaak sneller en goedkoper wordt beslecht dan indien wordt gekozen voor een gerechtelijke procedure.

ODR enkel binnen EU beschikbaar
De klachten kunnen worden ingediend voor binnenlandse en grensoverschrijdende online aankopen. Echter, alleen consumenten en handelaren die in de EU zijn gevestigd kunnen een beroep doen op het ODR platform. Als een consument een product aanschaft bij een handelaar die gevestigd is buiten de EU, kan geen gebruik worden gemaakt van het ODR platform.

Verschillende nationale instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (ADR) zijn aangesloten bij het ODR platform en zorgen ervoor dat de aangemelde geschillen worden beslecht. Op dit moment zijn ongeveer 117 instanties van 17 verschillende lidstaten aangesloten bij het ODR platform. Er zijn nog geen instanties aangesloten van Duitsland, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië, Spanje. Ook zijn nog niet alle sectoren gedekt. De Europese Commissie streeft er echter naar om het ODR platform zo spoedig mogelijk voor alle EU-landen en alle sectoren beschikbaar te hebben.

Het ODR platform verwijst voor vragen over de procedure naar de nationale contactpunten. De gegevens hiervan zijn op de website van het platform te vinden.

Wilt u meer weten over ODR, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de secties Aansprakelijkheid en Procespraktijk of Intellectueel Eigendom en IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).