Download dit artikel als PDF 16 juni 2014

Nieuwe E-commerce regels per 13 juni 2014

Op 13 juni 2014 treedt de Implementatiewet richtlijn consumentenrechten in werking. Met deze wet worden de regels voor verkoop in de winkel, verkoop op afstand (via onder andere het internet en telefoon) en verkoop buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage) aangescherpt. 

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op het gebied van e-commerce. Iedereen die zijn producten of diensten online aanbiedt dient vanaf 13 juni 2014 aan de nieuwe regels te voldoen. De belangrijkste nieuwe regels zijn de volgende.

Algemene informatieverplichtingen
Op grond van de geldende e-commerceregels hebben online aanbieders al een uitgebreide informatieverplichting. De nieuwe regels vullen de bestaande informatieverplichting aan. Onder meer de volgende informatie moet duidelijk kenbaar worden gemaakt op de website voordat een overeenkomst online tot stand komt:

a) Kenmerken van de aangeboden producten of diensten;
b) Identiteit van de onderneming, waaronder adres- en contactgegevens, KvK en BTW nummer;
c) De prijs van de aangeboden producten of diensten;
d) De betaalwijzen;
e) Informatie over het recht op ontbinding en de wijze van opzegging van de overeenkomst;
f) De kosten van terugzending;
g) De geboden garanties;
h) De gedragscodes waaraan het bedrijf is gebonden;
i) Informatie over de duur van de overeenkomst;
j) Informatie over digitale producten (functionaliteit, technische beveiligingsmaatregelen en interoperabiliteit met hard- en software);
k) Informatie over waarborgsommen of financiële garanties, zoals bijvoorbeeld aanbetalingsregelingen of het blokkeren van een bedrag op creditcard van de consument;
l) De toepasselijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures.

Deze informatie moet niet alleen online, maar ook via een duurzame gegevensdrager worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld schriftelijk, per e-mail, usb-stick, dvd, cd-rom, geheugenkaart of harde schijf.

Verder moet de overeenkomst per e-mail worden bevestigd.

Aanvullende diensten of producten
Per 13 juni 2014 is het niet langer toegestaan de consument te laten betalen voor de levering van aanvullende producten of diensten indien hij daarmee vooraf niet expliciet heeft ingestemd (bijvoorbeeld door het aanvinken van een tickbox). Het is de aanbieder dan ook niet toegestaan om tickboxen alvast aan te vinken voor de consument. Indien hieraan niet wordt voldaan, is de consument niet gebonden en heeft hij recht op terugbetaling.

Betaling
Het bestelproces moet zo zijn ingericht dat het voor de consument duidelijk is dat indien hij op de bestelknop drukt, dit een betaalverplichting voor hem inhoudt. Daarnaast mogen niet meer kosten in rekening worden gebracht dan de kosten die de aanbieder zelf moet maken voor het gebruik van het door de consument gekozen betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld Ideal of creditcard.

Bedenktermijn
Op grond van de geldende e-commerceregels had de consument al het recht om de online (‘op afstand’) gesloten overeenkomst te herroepen binnen een termijn van 7 dagen. Deze bedenktermijn wordt per 13 juni 2014 gewijzigd in 14 dagen.

Indien de aanbieder verzuimd heeft om informatie te verstrekken over het ontbindingsrecht van de consument, kan de consument de overeenkomst zelfs herroepen tot één jaar na de levering van het product of het online bestellen van de dienst. Deze termijn was tot 13 juni 2014 drie maanden.

Het herroepingsrecht geldt overigens niet voor alle producten of diensten. Zo geldt het herroepingsrecht bijvoorbeeld niet voor bederfelijke waar of op maat gemaakte producten.

De consument draagt in beginsel de kosten van de terugzending van het afgenomen product. Indien de aanbieder verzuimd heeft dit te melden, is de consument de kosten voor de terugzending niet verschuldigd en kan hij deze kosten verhalen op de aanbieder.

Boetes ACM
De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft het consumentenrecht, waaronder de hierboven besproken regels. De ACM heeft de bevoegdheid boetes op te leggen tot een bedrag van maximaal € 450.000,-- per overtreding.

Daarnaast kunnen consumenten een vordering indienen bij de rechter indien zij van mening zijn dat een bedrijf het consumentenrecht overtreedt. Consumenten kunnen onder meer een schadevergoeding vorderen of tot vernietiging of ontbinding van de overeenkomst overgaan.


Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).