Download dit artikel als PDF 06 april 2018

Ook aanbieden van beleggingsmogelijkheden in cryptovaluta risicovol!

Dat de koers van de Bitcoin en andere digitale munten de afgelopen maanden behoorlijk beweeglijk was, zal niemand zijn ontgaan. Het beleggen in cryptomunten is dan ook risicovol. Minder bekend is dat het aanbieden en begeleiden van beleggingen in deze cryptovaluta ook diverse risico’s met zich brengt.

Er zijn inmiddels meer dan 1200 verschillende soorten cryptovaluta. Al deze digitale munten werken op basis van blockchaintechnologie. Anders dan bij de uitgifte van aandelen en obligaties vallen deze valuta doorgaans niet onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of De Nederlandsche Bank (DNB). Wel wordt inmiddels vanuit Brussel aangedrongen op Europese regelgeving hierover.

Aanbieden van crypto beleggingsmogelijkheden
Het huidige gebrek aan regelgeving betekent niet dat ook het aanbieden van crypto beleggingsmogelijkheden en het begeleiden van beleggers bij investeringen in crypto valuta vrijgesteld is van toezicht. Ondernemingen die beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren op de cryptomarkt, lopen vaak (onbewust) risico’s. Dikwijls vallen zij namelijk wel onder één of meer verbodsbepalingen die zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo moet er voor het aanbieden van rechten van deelneming c.q. participatie in een beleggingsinstelling een vergunning van de AFM worden verkregen.

Sancties door AFM / DNB
Ondernemers die beleggers oproepen om te investeren op de cryptomarkt, of die beleggers daarbij begeleiden, lopen het risico dat door de toezichthouders sancties worden opgelegd. Deze sancties kunnen behoorlijk ingrijpend zijn. Zo kunnen AFM / DNB dwangsommen en (hoge) bestuurlijke boetes opleggen, ook aan de leidinggevende privé personen. Verder kunnen ondernemingen zelfs gedwongen worden om hun activiteiten te staken. Gelet op het woud aan regelgeving dat in de Wft is opgenomen, is het verstandig voor dergelijke ondernemers om zich vooraf juridisch goed te laten voorlichten. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Arnoud van Campen. Arnoud is lid van de sectie Sanctie & Boete.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).