Download dit artikel als PDF 24 juni 2014

Rechter oordeelt dat CZ als zorgverzekeraar een aanbestedende dienst is

CZ heeft als zorgverzekeraar een inkoopprocedure georganiseerd voor de inkoop van stomamateriaal. Uit het inkoopdocument volgt dat zij beoogt met 1 leverancier een overeenkomst te sluiten. Hollister, een Amerikaanse leverancier van hulpmiddelen, maakt bezwaren tegen de inkoopprocedure en stelt onder meer dat CZ een aanbestedende dienst is en dat daarom de Aanbestedingswet 2012 (“Aw”) nageleefd moet worden. Dat wordt door CZ bestreden. Er volgt een kort geding. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 19 juni 2014 in dat kort geding uitspraak gedaan en geoordeeld dat CZ is aan te merken als een aanbestedende dienst als gedefinieerd in de Aw.

Aan de hand van een gedetailleerde bespreking van de verschillende onderdelen van die definitie, zoals in de loop der jaren in de rechtspraak nader uitgewerkt, komt de rechter tot het oordeel. Dit oordeel houdt in dat CZ voorziet in een behoefte van algemeen belang anders dan van commerciële aard en dat zij rechtspersoonlijkheid bezit. Daarmee is sprake van een publiekrechtelijke instelling. Vervolgens oordeelt de rechter dat CZ in hoofdzaak, voor meer dan de helft, wordt gefinancierd door de staat. CZ is dus volgens de rechter een aanbestedende dienst. Omdat niet duidelijk is waarom de inkoopprocedure niet in meerdere opdrachten is gesplitst, zoals de Aw voorschrijft, moet CZ de inkoopprocedure staken.

Tot dusverre werd er in de rechtspraak in Nederland vanuit gegaan dat zorgverzekeraars geen aanbestedende dienst zijn. Die vraag is ook niet eerder zo concreet aan de rechter voorgelegd. Deze uitspraak heeft dus mogelijk voor alle zorgverzekeraars in Nederland grote implicaties. Naar verluidt gaat CZ in hoger beroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie Mededinging en Gereguleerde Markten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).