Download dit artikel als PDF 05 februari 2015

Staatsloterij schuldig aan misleiding

Op 30 januari jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in de zaak tussen de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij (‘de Staatsloterij’) en Stichting Loterijverlies.nl.

De reden voor deze procedure was dat de Staatsloterij in de periode tussen 2000 en 2008 niet heeft gemeld aan de deelnemers dat niet alleen de verkochte loten, maar óók de onverkochte loten bij de trekking betrokken waren. Er was dus sprake van een veel grotere verzameling van loten, het zogenoemde ‘universum’. Zodoende konden er ook prijzen vallen op loten die niet waren verkocht. De winstkansen waren dus kleiner, dan waarop de deelnemers rekenden bij de aanschaf van het staatslot.

Bij de beantwoording van de vraag of een mededeling misleidend is in de zin van de wet (artikel 6:194 BW) moet worden uitgegaan van “de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt”.

De mededelingen waarin werd geadverteerd met “elke maand 20 winnaars” waren misleidend. Het begrip winnaars kan immers niet anders worden uitgelegd door de deelnemer dan als verwijzend naar personen die daadwerkelijk een prijs zouden winnen. In de perceptie van de deelnemer ging het dus om gemiddeld 20 grote prijzen per 3 miljoen loten, terwijl in werkelijkheid sprake was van toekenning van slechts 4 grote prijzen. Dit betekent dat de onjuiste informatie van de Staatsloterij de deelnemer heeft misleid en hun economische gedrag heeft beïnvloed.

De Hoge Raad concludeerde dat de Staatsloterij misleidende mededelingen heeft gedaan over het wel of niet gegarandeerd zijn van de prijzen, de hoogte van de winkansen en het aantal grote prijzen per trekking. Dat andere loterijen op vergelijkbare wijze adverteerden zoals de Staatsloterij nog aanvoerde, verandert dat niet, zo oordeelde de Hoge Raad.

Verder oordeelde de Hoge Raad dat de Staatsloterij niet elke maand de wettelijk voorgeschreven 60% van de inleg hoeft uit te keren, maar dat dat percentage wel op jaarbasis dient te worden gehaald. Loterijverlies.nl eiste ook dat de Staatsloterij het aantal loten per trekking beperkt. Deze vordering werd echter afgewezen omdat de wetgever sinds 1967 een onbeperkte lotenuitgifte mogelijk heeft gemaakt.

De Staatsloterij heeft inmiddels in een verklaring laten weten de uitspraak van de Hoge Raad te respecteren en het te betreuren dat er naar aanleiding van haar uitingen onduidelijkheid bij haar spelers is ontstaan. Verder meldt de Staatsloterij dat zij overigens de werkwijze al sinds 2008 heeft aangepast en sindsdien alleen nog uit de verkochte loten trekt (met uitzondering van de Jackpot).

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer weten over misleidende reclame? Neem dan contact op met één van onze specialisten van de sectie Intellectueel eigendoom & IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).