Download dit artikel als PDF 22 maart 2016

Strafrechtelijke termen in een ontslagbrief

Op 19 februari 2016 heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over het gebruik van strafrechtelijke termen in een brief waarin een werknemer op staande voet wordt ontslagen. De Hoge Raad heeft bepaald dat een opzeggingsgrond in een ontslagbrief mede in het licht van de omstandigheden van het geval moet worden uitgelegd. Het gaat erom dat voor de werknemer direct duidelijk is wat hem wordt verweten. De werkgever die een strafrechtelijke term heeft gebruikt in de ontslagbrief hoeft dus niet per se alle bestanddelen van de strafrechtelijke delictsomschrijving te bewijzen.

Begrip ‘diefstal’
De situatie was als volgt. Een werknemer werd door zijn werkgever op staande voet ontslagen omdat hij zijn zakelijke tankpas had gebruikt om de privé-auto van zijn echtgenote vol te tanken. De werknemer had dit niet aan zijn werkgever gemeld en heeft hier dus niet voor betaald. In de ontslagbrief geeft werkgever aan dat werknemer op staande voet wordt ontslagen wegens 'diefstal van bedrijfseigendommen.' Partijen hebben tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag of het enkel gebruik van het strafrechtelijke begrip 'diefstal' in de ontslagbrief betekent dat de werkgever alle bestanddelen van de strafrechtelijke delictsomschrijving moest bewijzen.

Mededeling ontslaggrond
De Hoge Raad overwoog dat bij een ontslag op staande voet is vereist dat de werkgever de reden van het ontslag onmiddellijk aan werknemer mededeelt. Het uitgangspunt is namelijk dat voor een werknemer direct duidelijk is welke eigenschappen of gedragingen hebben geleid tot het besluit van de werkgever om zijn dienstverband met onmiddellijke ingang te beëindigen. Volgens de Hoge Raad is mededeling van de ontslaggrond altijd vereist. Als voor de werknemer overduidelijk is wat de reden voor zijn ontslag is (of er bij de werknemer in redelijkheid geen enkele twijfel kan bestaan over de reden van zijn ontslag) dan kan een mededeling achterwege blijven. Hiervan is slechts sprake in uitzonderlijke gevallen. Om die reden kun je hier als werkgever beter niet vanuit gaan. Het heeft de voorkeur om zekerheidshalve toch altijd mededeling te doen van de reden voor het ontslag op staande voet.

De Hoge Raad maakt in dit arrest duidelijk dat een opzeggingsgrond mede moet worden uitgelegd in het licht van de omstandigheden van het geval. In dit geval moest de term 'diefstal' in de ontslagbrief niet in zijn strafrechtelijke betekenis worden opgevat, maar in de betekenis dat de tankpas zonder toestemming voor privédoeleinden werd gebruikt. De werknemer was namelijk tijdens diverse gesprekken al beschuldigd van diefstal in verband met de tankbeurten. Het was voor hem dan ook wel duidelijk wat er met de term 'diefstal' werd bedoeld.

Gebruik van strafrechtelijke termen
Kort samengevat komt het erop neer dat aan de letterlijke tekst van een ontslagbrief niet steeds doorslaggevende betekenis toekomt. Het gaat erom of het voor de werknemer duidelijk is welke dringende reden tot het ontslag op staande voet heeft geleid. Ondanks de inhoud van dit arrest blijft het verstandig om in een ontslagbrief weg te blijven van strafrechtelijke termen en in plaats daarvan een feitelijke omschrijving te geven van de reden voor het ontslag op staand voet.


Wilt u meer weten over strafrechtelijke termen in een ontslagbrief, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten arbeidsrecht.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).