Download dit artikel als PDF 09 mei 2016

Thuiszorg blijft een zorg

Onder de Wmo 2015 hebben gemeenten de taak zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning van haar burgers. Zo moet ze ondersteuning bieden aan mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit geldt bijvoorbeeld op het gebied van huishoudelijke hulp. Gemeenten voeren onderhandelingen met thuiszorgorganisaties om deze zorg te kunnen uitbesteden. Dit leidt tot zorgwekkende situaties.

Vakbond FNV karakteriseert dit “aanbestedingsproces” van gemeenten als ‘een race naar de bodem’. Daarom voert de vakbond meerdere rechtszaken om het tij te keren. Recentelijk won ze een rechtszaak tegen thuiszorgorganisatie Vérian. Nu start de vakbond een procedure tegen een andere thuiszorgorganisatie,  Axxicom genaamd.

Vérian
Thuiszorgorganisatie Vérian leed de afgelopen jaren forse verliezen. Om de continuïteit van de organisatie te waarborgen, besloot Vérian de functie van alle uitvoerende huishoudelijke hulp medewerkers te wijzigen in de functie van Basishulp Huishoudelijke verzorging. Deze functiewijziging betekende voor de medewerkers een teruggang in salaris. Volgens Vérian was deze maatregel echter nodig om een faillissement te kunnen afwenden. De tarieven die gemiddeld genomen door gemeenten werden geboden voor huishoudelijke hulp, waren volgens Vérian namelijk enkel kostendekkend bij een lager salaris.

Functiewijziging
FNV vroeg de rechter Vérian te veroordelen de herindeling in functies en lagere inschaling ongedaan te maken. FNV kreeg zowel bij de kantonrechter als bij het hof gelijk. Het hof vond onder meer van belang dat het werk qua inhoud niet veranderd was. Hierdoor sloot de functie Basishulp Huishoudelijke Hulp niet aan bij de werkzaamheden die feitelijk werden uitgevoerd. Ook de forse inkomensachteruitgang waar de thuiszorgmedewerkers mee geconfronteerd werden door de maatregel was voor het Hof aanleiding te oordelen dat de medewerkers in redelijkheid niet hoefden in te stemmen met de wijzigingen.

Vérian heeft de contracten met een aantal gemeenten tegen 1 juni 2016 moeten opzeggen. Vervolgens voerde de thuiszorgorganisatie een reorganisatie door waarbij voor 537 medewerkers ontslag is aangevraagd. De arbeidsovereenkomsten van deze medewerkers eindigen eveneens per 1 juni 2016.

Axxicom
Ook in de rechtszaak tegen Axxicom vormen de arbeidsvoorwaarden van thuiszorgmedewerkers de inzet. Axxicom had medewerkers van het failliete TSN in dienst genomen tegen slechtere arbeidsvoorwaarden dan TSN bood. FNV meent echter dat de medewerkers geen salaris zouden moeten inleveren voor hetzelfde werk. Ze baseert zich daarbij op een bepaling uit de cao VVT die het volgende inhoudt: een medewerker behoudt aanspraak op dezelfde arbeidsvoorwaarden indien de gemeente besluit een andere partij dan de werkgever te contracteren voor de huishoudelijke zorg, en de medewerker vervolgens bij de partij waarmee de gemeente wel zaken doet in dienst treedt. De vraag die aan de rechter wordt voorgelegd is of deze bepaling ook werking heeft in een faillissementssituatie.

De thuiszorg zal door deze ontwikkelingen ook de komende tijd helaas de nieuwsberichten nog negatief domineren en onderwerp van zorg blijven. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met één van onze leden van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer)