Download dit artikel als PDF 21 december 2015

Tuchtrecht voor banken schiet helaas doel voorbij

In het Financieele Dagblad van 21 december 2015, plaatsten wij een kritische noot bij het bankentuchtrecht. In dit artikel gaan wij in op het tuchtrecht dat per 1 april 2015 voor alle in Nederland werkzame bankmedewerkers in werking is getreden. 

Het tuchtrecht is gebaseerd op een in de Wet op het financieel toezicht opgenomen verplichting. De achtergrond van de invoering van het tuchtrecht is het herstellen van het vertrouwen in de bankensector. Eenieder kan een melding doen bij de Stichting Tuchtrecht Banken over iedere vorm van overtreding van voor bankmedewerkers voorgeschreven gedragsregels. Het idee achter het tuchtrecht is goed, de uitvoering laat echter te wensen over.

Een klagende partij fungeert namelijk enkel als melder. De klacht wordt – indien hierin überhaupt heil wordt gezien – overgenomen door de Stichting Dutch Securities Institute (DSI). Vervolgens neemt de klager zelf geen deel meer aan de procedure. Hij kan daardoor de omvang van zijn klacht niet (meer) beheersen. Het beginsel van hoor en wederhoor wordt niet voldoende toegepast. Door afwezigheid van één van de betrokken partijen, wordt het inhoudelijk debat beperkt. Mede als gevolg hiervan zal het feitenonderzoek onvoldoende inhoudelijk (kunnen) zijn. Daar komt nog bij dat door het inbouwen van een voorportaal bij DSI, die eerst de klacht zal beoordelen alvorens deze aan de tuchtrechter wordt voorgelegd, de vrije weg naar de tuchtrechter verloren gaat. Door de hiervoor genoemde drempels schiet het tuchtrecht voor bankmedewerkers zijn doel voorbij; Zowel de belangenbescherming van hen die gebruik hebben gemaakt van een bankmedewerker en geconfronteerd zijn met enige vorm van overschrijding van regels, als de maatschappelijke functie van de tuchtrechtspraak zijn onvoldoende gewaarborgd.

Feit is dat slechts een handvol klachten is ingediend. Bovendien heeft geen enkele klacht tot december 2015 tot een uitspraak geleid. Aan het voorgaande kan naar de mening van Arno van Hulten en Arnoud van Campen slechts de conclusie worden verbonden dat het tuchtrecht voor bankmedewerkers in de huidige vorm niet voldoende functioneert.  

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Arnoud van Campen Arnoud maakt deel uit van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).