20 juni 2014

Valkuilen voor bestuurders

Een bestuurder van een vennootschap of een stichting loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Niet alleen de curator in een faillissement of de rechtspersoon zelf kan een bestuurder aansprakelijk houden, ook derden kunnen dat. Welke mogelijkheden hebben leveranciers of andere crediteuren nu om een bestuurder met succes aansprakelijk te stellen voor schade omdat de rechtspersoon haar verplichtingen niet is nagekomen? Wat mag een bestuurder wel en wanneer overschrijdt hij/zij een grens?

Neem voor meer informatie over de aansprakelijkheid van bestuurders contact op met Boudewijn Cremers