Download dit artikel als PDF 23 februari 2018

Van Iersel Luchtman grootste stijger in top 50 advocatuur

Ook dit jaar presenteert Mr., het magazine voor juristen, het overzicht van de top 50 van advocatenkantoren in Nederland. Vandaag werd bekend dat Van Iersel Luchtman de grootste stijger is in de lijst . Met een toename van 8 advocaten (24%) springen we in de lijst van plaats 52 naar 37.

Afgelopen jaar groeiden we van 33 naar 41 advocaten. Daarmee zijn we de grootste stijger in de top 50. Leuk om te vermelden is dat deze groei is gerealiseerd in het jaar van ons 60 jarig bestaan. Uiteraard is het goed om in positieve zin in het lijstje te komen, maar groei is geen strategie op zich. De stijging komt enerzijds om de toenemende vraag naar advies te kunnen blijven invullen. Maar eerlijkheidshalve komt het ook omdat we in 2016 een wat groter verloop hebben gehad. Dus deels is de stijging te wijten aan het opvullen van opengevallen plaatsen en deels om onze cliënten goed te kunnen blijven bedienen.

In 2017 hebben we twee partnerposities op het gebied van M&A en mededingingsrecht ingevuld. Verder bestaat de toename van het aantal advocaten ook uit aanvulling van onderaf. Met nieuwe advocaten in verschillende praktijkgebieden zitten we terug op het niveau van twee jaar geleden. Om deze positieve lijn vast te houden zullen we ons blijvend scherp moeten profileren om in de markt een rol van betekenis te kunnen blijven spelen, ook over tien jaar. Dat proberen wij te doen door in het zuiden van het land toonaangevend te zijn in het ondernemingsrecht. We staan niet alleen als advocaat, maar ook als trusted advisor naast onze cliënten. We worden dan ook niet voor niets vaak getypeerd als hét advocatenkantoor voor de ondernemer.


Wilt u meer weten over ons kantoor, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers. Boudewijn is voorzitter van het Dagelijks Bestuur.