Download dit artikel als PDF 24 februari 2016

Verdergaande bescherming tegen acquisitiefraude

Ondernemers kunnen zich in de praktijk moeilijk weren tegen acquisitiefraude. De huidige wet biedt namelijk onvoldoende mogelijkheden om onder een overeenkomst uit te komen die door acquisitiefraude tot stand is gekomen. Daarnaast blijken voor veel gedupeerden de procesrisico’s en de proceskosten te groot om een procedure te starten. Om deze redenen hebben de SP en de VVD in 2013 een wetsvoorstel ingediend.

Vormen van acquisitiefraude
Acquisitiefraude kent verschillende verschijningsvormen. Bekende vormen zijn het ongevraagd en zonder reden toesturen van rekeningen (de zogenaamde ‘spooknota’s’) en (telefonische) advertentiefraude. Het komt er telkens op neer dat verkooptechnieken worden gebruikt die zijn gericht op het winnen van vertrouwen en het wekken van verwachtingen om de ander te bewegen een overeenkomst aan te gaan, waarbij de tegenprestatie niet of nauwelijks naar behoren wordt geleverd. Met name kleine zelfstandigen en ondernemers uit het MKB lopen het risico slachtoffer te worden van acquisitiefraude.

Wetsvoorstel
Op 19 januari jl. heeft de Eerste Kamer de Wet tegen acquisitiefraude aangenomen. Dit betekent dat acquisitiefraude tegen ondernemers op korte termijn strafbaar wordt gesteld. Op acquisitiefraude komt een gevangenisstraf van maximaal twee jaar of een geldboete van de vijfde categorie te staan, wat neer komt op maximaal € 81.000,--. Daarnaast worden in het Burgerlijk Wetboek nieuwe bepalingen opgenomen die ervoor moeten zorgen dat ondernemers eenvoudiger onder de overeenkomst uit kunnen komen.  

De initiatiefnemers verwachten dat dit effectieve maatregelen zijn in de strijd tegen acquisitiefraude. Laten we hopen dat zij daarin gelijk krijgen en dat deze vorm van criminaliteit binnenkort tot het verleden behoort.

Indien u naar aanleiding van deze bijdrage vragen heeft, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten van de sectie  Intellectueel Eigendom en IT.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).