Download dit artikel als PDF 05 augustus 2014

Verpleegkundige op staande voet ontslagen om fotoshoot dochter op IC-afdeling

Het Amphia-ziekenhuis in Breda heeft een verpleegkundige op staande voet ontslagen. De verpleegkundige had tijdens een nachtdienst op de IC-afdeling haar dochter gefotografeerd in verpleegsterskleding. De foto’s waren bedoeld voor het portfolio van de dochter die meedeed aan een internationale missverkiezing.

De verpleegster had aan haar collega’s verteld dat zij toestemming had om de foto’s te maken, terwijl dat niet het geval was. Op de foto’s was onder andere een schouder van een patiënt en medische apparatuur te zien en konden vertrouwelijke patiëntgegevens worden afgelezen. De dochter had een aantal foto’s ook op facebook geplaatst.

Het ziekenhuis heeft de verpleegkundige op staande voet ontslagen. Volgens het ziekenhuis was er sprake van verwijtbaar handelen, omdat de verpleegkundige onvoldoende zorg had verleend aan de patiënten en de patiënten niet conform protocol had overgedragen, doordat zij bezig was met het maken van foto’s in plaats van haar gebruikelijke werkzaamheden. Daarnaast zou de verpleegkundige de privacy van patiënten hebben geschonden. Ook is volgens het ziekenhuis door de foto’s de indruk gewekt dat de dochter zelf verpleegkundige was in het ziekenhuis en waren de hygiënevoorschriften geschonden.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter neemt in de beoordeling alle omstandigheden mee, zoals het goede functioneren van de verpleegkundige gedurende het langdurige dienstverband van 35 jaar. De kantonrechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van verwijtbare gedragingen van de verpleegkundige, maar dat er geen sprake is van een dringende reden. Een dringende reden is vereist bij een ontslag op staande voet. Het verwijtbaar handelen is volgens de kantonrechter terug te voeren op één, relatief korte, gebeurtenis, waarbij de werkneemster onzorgvuldig en ondoordacht heeft gehandeld. De kantonrechter komt in kort geding tot de conclusie dat een ontslag op staande voet niet terecht is gegeven.

Wel geeft de kantonrechter aan dat het handelen van de werkneemster een zodanige vertrouwensbreuk tot gevolg heeft gehad, dat de arbeidsovereenkomst – indien en voor zover het ontslag op staande voet in een bodemprocedure geen stand zou houden – op korte termijn dient te worden ontbonden zonder toekenning van een vergoeding aan de verpleegkundige.

Ontslag op staande voet in de praktijk
Of een eenmalige misstap een ontslag op staande voet rechtvaardigt, zal in elke situatie opnieuw beoordeeld moeten worden.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de sectie Arbeid & Medezeggenschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).