Download dit artikel als PDF 09 februari 2015

Verstrekking van uw algemene voorwaarden: hoe doet u het goed?

De wet regelt hoe een set algemene voorwaarden onderdeel van een overeenkomst kan worden en hoe de gebruiker van algemene voorwaarden zijn wederpartij daarover moet informeren. Met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van dienstverrichting, consumentenkoop en e-commerce, zijn deze regels (nog) complexer geworden. Daarbij moet worden bedacht dat het niet op de juiste wijze verstrekken van algemene voorwaarden een hoofdzonde is en tot gevolg kan hebben dat ze niet gelden.

Naast de voorschriften omtrent het verstrekken van algemene voorwaarden bestaan er ook nog wettelijke regelingen die - vaak voor bepaalde typen overeenkomsten - specifieke informatieplichten opleggen. Dergelijke specifieke informatieplichten kunnen in aanvulling op of in plaats van de regels inzake de verstrekking van algemene voorwaarden komen. Onder meer bij overeenkomsten tot het leveren van diensten, overeenkomsten met consumenten en overeenkomsten die online tot stand komen, gelden voor de ondernemer bijzondere informatieplichten (bijvoorbeeld ten aanzien van de prijs, de wijze van betaling en de duur van de overeenkomst).

Om wegwijs te kunnen worden in deze jungle van wet- en regelgeving, treft u onder aan dit artikel een schema aan. Dit schema biedt u een eerste handvat bij de vraag hoe u uw algemene voorwaarden dient te verstrekken. U kunt het schema ook als pdf downloaden. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Indien u meer wilt weten over de verstrekking van uw algemene voorwaarden of de op u rustende informatieverplichtingen, kunt u contact opnemen met één van onze specialisten Onderneming en Vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).