Download dit artikel als PDF 08 juni 2016

VIL levert bijdrage aan bundel: "Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation".

Op 31 mei jl. vond de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Corporate Litigation plaats. Ter gelegenheid van die bijeenkomst verscheen de bundel “Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016”. Deze bundel bevat verschillende artikelen over het ondernemingsprocesrecht. Ook VIL heeft daaraan een bijdrage geleverd. Floortje van Tilburg, Dagmar Nuijten en Dineke van Dal hebben een artikel geschreven met als titel “Het spanningsveld bij bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de beoogd curator in de stille voorbereidingsfase”.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de ‘stille voorbereidingsfase’, beter bekend onder de termen ‘pre-pack’ of ‘stille bewindvoering’. Er ligt op dit moment een wetsvoorstel dat dit instrument een uitdrukkelijke wettelijke basis biedt. De voorgestelde regeling komt erop neer dat de rechtbank de mogelijkheid krijgt om al vóór een faillietverklaring in stilte aan te wijzen wie zij zal benoemen tot curator en rechter-commissaris als het tot een faillissement komt. Wordt de schuldenaar vervolgens daadwerkelijk failliet verklaard, dan zal de rechtbank in de regel de eerder door haar aangewezen personen aanstellen. De stille voorbereidingsfase geeft de kans om in relatieve rust de mogelijkheden van een doorstart te onderzoeken en voor te bereiden, waardoor op het moment dat een faillissement wordt uitgesproken, voortvarend kan worden gehandeld.

In de bijdrage worden in het bijzonder de mogelijke gevolgen van het wetsvoorstel voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder en de beoogd curator onderzocht. Is er al dan niet aanleiding om de daarvoor geldende, in de rechtspraak ontwikkelde, maatstaven anders in te kleden? De bijdrage vindt u hier.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Floortje van Tilburg of met één van onze andere specialisten van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).