02 december 2014

Waakhond ACM ziet strenger toe op de naleving van het recht om online aankopen kosteloos te annuleren in de modebranche

Op 15 november 2014 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: “ACM”) bekendgemaakt dat zij gaat optreden tegen webwinkels in de modebranche die consumenten niet volledig of niet tijdig terugbetalen als zij hun aankoop annuleren.

Het recht om kosteloos te annuleren, hoe zat het ook alweer?
Op grond van de nieuwe e-commerceregels, die gelden voor alle overeenkomsten die op of na 13 juni 2014 zijn of worden gesloten, kan de consument die iets via internet koopt binnen 14 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst, zonder opgave van redenen de koop ongedaan maken. Let wel: indien de handelaar nalaat de consument te informeren over het bestaan van zijn recht om de overeenkomst binnen 14 dagen ongedaan te maken, heeft de consument een bedenktermijn van een jaar. De nieuwe e-commerceregels bepalen daarnaast dat de kosten die de consument heeft moeten maken om het product geleverd te krijgen, aan de consument dienen te worden terugbetaald. Dit betekent dat ook de door de consument betaalde verzend- en administratiekosten aan de consument dienen te worden terugbetaald. Webwinkels mogen dus niet bepalen dat alleen het aankoopbedrag wordt terugbetaald.

De consument moet, na annulering van de aankoop, het aangekochte product binnen een termijn van 14 dagen aan de webwinkel retour zenden. De webwinkel moet voornoemde kosten vervolgens binnen 14 dagen aan de consument terugbetalen. De kosten voor het retourneren van de zaak komen voor rekening van de consument, indien voor het sluiten van de overeenkomst aan de consument duidelijk kenbaar is gemaakt dat de retourkosten voor rekening komen van de consument. 

Waarom de focus op de modebranche?
Volgens de ACM is het retourpercentage in de modebranche relatief hoog, namelijk 35%. Uit onderzoek van de ACM is gebleken dat op meer dan de helft van de websites die kleding, schoenen of accessoires verkopen onjuiste informatie staat over terugbetaling bij annulering van de aankoop. Voorts blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond dat op 25 november 2014 bekend is gemaakt, dat consumenten na een annulering niet of niet tijdig het volledig betaalde bedrag terugkrijgen. Blijkens dit laatstgenoemde onderzoek stortte 31% van de onderzochte webwinkels niet binnen de termijn van 14 dagen het aankoopbedrag van de geretourneerde zaken terug. Ook de hoogte van het terugbetaalde bedrag bleek in veel gevallen niet te kloppen. Omdat dit niet alleen leidt tot schade voor consumenten doordat zij na annulering van hun aankoop niet of niet tijdig het volledig betaalde bedrag krijgen terugbetaald, maar ook tot oneerlijke concurrentie met webwinkels die zich wel aan de regels houden, heeft de ACM ondernemers opgeroepen om via de website van de ACM signalen te melden over webwinkels in de modebranche die niet tijdig en/of niet volledig terugbetalen. Ook consumenten kunnen bij de ACM signalen melden over webwinkels die de regels rond terugbetaling niet naleven. Webwinkels in de modebranche die zich niet houden aan de regels voor terugbetaling, kunnen een last onder dwangsom of een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding krijgen.

Meer weten over de nieuwe e-commerceregels en de regels voor terugbetaling bij webwinkels? Neem contact op met één van onze andere Intellectueel Eigendom & IT specialisten.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).