Download dit artikel als PDF 21 november 2014

Waar liggen de grenzen van de boekhoudplicht?

Het bestuur van een vennootschap is verplicht om een deugdelijke administratie te voeren. Schending van deze boekhoudplicht kan aanzienlijke gevolgen hebben: zowel intern (artikel 2:9 BW) als extern (artikel 2:248 BW) loopt de bestuurder een aansprakelijkheidsrisico.

Op basis van het laatstgenoemde artikel – de bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement – kan de bestuurder zelfs aansprakelijk worden gehouden voor het volledige faillissementstekort. Er zijn dus aanzienlijke risico’s verbonden aan de schending van de boekhoudplicht. De grenzen van de boekhoudplicht zijn echter allerminst duidelijk. Is het voldoende dat er debiteuren- en crediteurenlijsten zijn bijgehouden en er zicht is op de huidige stand van de liquiditeit? Of maakt gedetailleerde managementinformatie ook onderdeel uit van de verplicht te voeren boekhouding?

In een artikel in Juridisch up to Date gaat mr Frank Smetsers nader in op de wettelijke regeling en de grenzen die in de jurisprudentie zijn aangegeven, meest recent in een arrest van de Hoge Raad van 10 oktober 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2932).

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank Smetsers of met een van de andere specialisten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).