Download dit artikel als PDF 07 januari 2019

Wat betekent een harde Brexit voor u?

Over minder dan 100 dagen is de Brexit een feit. De exacte vorm die de Brexit zal aannemen, is nog steeds niet bekend. Inmiddels neemt de kans op een harde Brexit toe. Volgens het IMF is Nederland één van de landen die daardoor het hardst zullen worden getroffen. De Algemene Rekenkamer heeft berekend dat een harde Brexit de Nederlandse overheid tot 2023 ongeveer 2,3 miljard euro gaat kosten. Maar wat zijn de gevolgen voor het bedrijfsleven? 

Een harde Brexit houdt in dat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU op 29 maart 2019 verlaat zonder dat er een akkoord ligt. Vandaar dat ook vaak wordt gesproken over een ‘no deal’-Brexit. Dus geen douane unie, geen interne markt, geen vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen, óók niet gedurende een overgangsperiode. Het VK wordt een ‘derde land’ zoals bijna elk ander land buiten de EU.

Valutaschommelingen
Bedrijven moeten er in dat scenario allereerst rekening mee houden dat de wisselkoers van het Britse pond onderuit gaat. Men verwacht een vergelijkbare reactie als na het Brexit-referendum in 2016. Toen daalde het Britse pond met ruim 8%. Wees dus voorbereid op eventuele valutaschommelingen.

Handelsafspraken
Verder gaan bij gebrek aan handelsafspraken de regels van de Wereldhandelsorganisatie gelden. Dat betekent importtarieven. Deze verschillen per product en kunnen flink oplopen. Het betekent ook grenscontroles, douaneformaliteiten, invoervergunningen en uitvoeraangifte. En voor sommige sectoren gaan aanvullende eisen gelden op het gebied van veiligheid, gezondheid of milieu. Het is belangrijk dit alles in kaart te brengen en de gevolgen voor uw kostprijs te berekenen. Misschien is het zelfs verstandig om alternatieve distributiekanalen/afzetmarkten te overwegen.

Toegang tot de markt
Tot slot ontstaan voor grensoverschrijdende dienstverlening mogelijk problemen met de toegang tot de markt in het VK. Denk aan de erkenning van diploma’s, het stellen van aanvullende kwaliteitseisen en de noodzaak van een werkvergunning.

Concluderend kan men stellen dat een eventuele harde Brexit grote gevolgen voor u als ondernemer heeft. Het is dan ook zaak u hier goed op voor te bereiden. Wij zullen u de komende maanden blijven informeren.

 

Wilt u meer weten over de Brexit? Wij houden u op de hoogte middels onze blogs. U kunt ook contact opnemen met Dineke van Dal.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).