Download dit artikel als PDF 11 november 2014

Wat is het gevolg als de rechter die een mondelinge behandeling doet niet de beslissing kan nemen?

In civiele procedures is de mondelinge behandeling (comparitie van partijen of pleidooi) de afgelopen tien jaar steeds belangrijker geworden. Regel is daarbij dat de rechter ten overstaan van wie de mondelinge behandeling plaatsvindt ook de beslissing neemt. In de praktijk is dat niet altijd te realiseren. Een rechter kan in de loop van de behandeling van de zaak immers naar een ander gerecht gaan, langdurig ziek worden of overlijden. In de beslissing staat in zo’n geval dat betreffende rechter de uitspraak niet (mee) heeft kunnen wijzen.

In een uitspraak van 31 oktober 2014 heeft de Hoge Raad een regel geformuleerd voor het geval vervanging van een rechter ná het moment van de mondelinge behandeling en vóór het moment van de uitspraak noodzakelijk is. Partijen moeten dan de gelegenheid krijgen om een nadere mondelinge behandeling te vragen bij de rechters die wel de uitspraak gaan doen. Als er geen proces-verbaal is opgemaakt van de eerdere mondelinge behandeling, mag dit verzoek niet worden afgewezen. Is er wel een proces-verbaal, dan kan het verzoek worden afgewezen in het belang van een voortvarende procesvoering. Dat moet dan wel goed worden gemotiveerd. Omdat gerechten met deze regel nog geen rekening hebben kunnen houden, geldt deze pas in procedures waarin na 31 oktober 2014 een zitting plaatsvindt.

Wilt u meer weten over deze uitspraak, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers of met een van de andere leden van de sectie Aansprakelijkheid & Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).