Download dit artikel als PDF 23 maart 2016

Wet Huis voor Klokkenluiders

De afgelopen jaren is er in de media veel gesproken over werknemers die in hun werk te maken kregen met zaken die het maatschappelijk belang schaden. Veel werknemers durven dit niet te melden, omdat ze bang zijn dat ze in de problemen komen als ze de misstand naar buiten brengen. In dat kader is op 1 maart het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet verplicht bedrijven waar meer dan 50 personen werkzaam zijn om een interne meldregeling te hebben. Maar, wat houdt deze meldregeling in?

Interne meldregeling
Het uitgangspunt van de wet Huis voor Klokkenluiders is dat een werknemer een vermoeden van een maatschappelijke misstand eerst intern bij zijn werkgever meldt. De werkgever doet onderzoek naar de vermoede misstand en treft zo nodig maatregelen.

De ondernemingsraad heeft een instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling, wijziging en intrekking van de regeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand. Het instemmingsrecht ten aanzien van deze interne meldregeling zal met de invoering van de wet Huis voor Klokkenluiders worden verankerd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Het is dan ook verstandig dat een bedrijf in overleg met de ondernemingsraad tijdig een (aangepaste) interne meldregeling vaststelt. Naar verwachting treedt de wet per 1 juli 2016 in werking.

Externe melding 
Na de afhandeling van de interne melding kan de melder een externe melding doen bij de instantie die daarvoor in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan inspectie, toezichthouder of het Huis voor Klokkenluiders.

Het Huis voor Klokkenluiders
Het Huis voor Klokkenluiders adviseert personen die een vermoeden hebben van een misstand waar een maatschappelijk belang mee geschaad wordt. Het gaat niet alleen om werknemers maar ook om zzp’ers, uitzendkrachten en ex-werknemers. Het Huis voor Klokkenluiders kan daarnaast onderzoek doen naar de vermoede misstand én naar de wijze waarop de werkgever zich tegenover de melder heeft gedragen. De werkgever is verplicht om volledig en naar waarheid inlichtingen te verstrekken en inzage te geven in alle stukken die nodig zijn voor het onderzoek.

Let op: Als de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders het onderzoek heeft afgerond wordt er een rapport opgesteld. Dit rapport wordt – nadat werkgever en melder op het concept hebben gereageerd – openbaar gemaakt.

Wilt u meer weten over de wet Huis voor Klokkenluiders en/of heeft u hulp nodig met het opstellen van een interne meldregeling, dan kunt u contact opnemen met één van onze specialisten arbeidsrecht.

Dit nieuwsbericht bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).