Download dit artikel als PDF 20 mei 2015

Wetsvoorstel modernisering rechtspraak stuit op weinig weerstand in Tweede Kamer

Op 19 mei jl. vond in de Tweede kamer een debat plaats over één van de wetsvoorstellen die het procesrecht beogen te vereenvoudigen en digitaliseren. Dit wetsvoorstel is onderdeel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) met welk programma de rechtspraak - in de woorden van Kamerlid Van Oosten - “haar intrede in de 21e eeuw maakt”.

Tijdens het debat bleek dat de Kamer instemt met de doelstellingen en de hoofdlijnen van het wetsvoorstel. Toch waren er ook enkele kritische geluiden te horen:

  • De Kamer vroeg vooral aandacht voor de privacybescherming en de beveiliging van het digitale systeem. Kamerlid Helder merkte terecht op dat het verleden leert dat overheid en ICT geen gelukkige combinatie vormen. De Minister verzekerde de Kamer dat het digitale systeem pas wordt ingevoerd als het helemaal gereed en veilig is.
  • Enkele woordvoerders wezen er op dat dit uitgangspunt ook een keerzijde heeft. Immers, iedere maand vertraging (na de beoogde implementatiedatum van 1 januari 2016) leidt tot 1,2 miljoen extra kosten. Hoewel het streven is vertraging zo veel mogelijk te voorkomen, valt dit niet uit te sluiten en gaat in dit traject zorgvuldigheid boven snelheid, aldus de Minister.
  • De Kamer uitte tot slot zorgen over de nadelige gevolgen van de digitalisering voor de werkgelegenheid. Volgens schattingen verdwijnt 43% van de administratieve functies bij de griffies. De Minister kon niet garanderen dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Het wetsvoorstel wordt 26 mei aanstaande in stemming gebracht. Daarna is de Eerste Kamer aan de beurt. Hoewel volgens de Minister nog geen sprake is van vertraging, lijkt 1 januari 2016 als beoogde implementatiedatum weinig realistisch. Dat in dit proces zorgvuldigheid vooropstaat, kan echter alleen maar worden toegejuicht.

Indien u naar aanleiding van deze bijdrage vragen heeft, kunt u contact opnemen met Dineke van Dal of één van onze specialisten van de sectie Aansprakelijkheid en Procespraktijk.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).