Download dit artikel als PDF 20 april 2017

Wie zit er achter de knoppen van een bedrijf? Het UBO-register maakt het inzichtelijk

De overheid heeft bestrijding van terrorismefinanciering en het witwassen van geld tot één van haar speerpunten gemaakt. Eén van de manieren waarop de overheid dit verder vorm gaat geven is het zogenaamde UBO-register, dat op Europees niveau verplicht is gesteld. Op basis hiervan moet worden geregistreerd en gepubliceerd wie de uiteindelijke eigenaren zijn van een bedrijf. Op dit moment is dat zeker niet altijd te achterhalen. Op 31 maart is een concept-wetsvoorstel gepubliceerd, zodat duidelijk wordt hoe dit nieuwe register er vermoedelijk uit zal gaan zien. Eind juni van dit jaar moet Nederland wetgeving hebben ingevoerd die betrekking heeft op dit register.

Wat is een UBO?
“UBO” staat voor de Engelstalige term “Ultimate beneficial owner”. In de Nederlandse wetgeving wordt deze vertaald als “uiteindelijk belanghebbende”. Het gaat volgens de wet om een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van óf zeggenschap heeft over een onderneming of rechtspersoon. Er hoeft geen sprake te zijn van één persoon die als uiteindelijk belanghebbende wordt aangemerkt: iedere persoon die ten minste 25% van de zeggenschap heeft over een onderneming, dient te worden geregistreerd. Onder zeggenschap wordt zowel aandeelhouderschap als bestuurderschap begrepen. Op dit moment is het nog zo dat, naast wie bestuurder is, alleen wordt geregistreerd wie de enig aandeelhouder van een onderneming is: zijn er meer aandeelhouders, dan is dat op dit moment nog niet in het handelsregister terug te vinden. In verdere wet- en regelgeving wordt nog uitgewerkt hoe een onderneming precies kan bepalen wie de uiteindelijk belanghebbenden zijn.

Doel van deze nieuwe wetgeving
Het UBO-register heeft als doel om inzichtelijker te maken wie er uiteindelijk bij een onderneming aan de touwtjes trekt. De overheid heeft behoefte aan deze transparantie, onder meer vanwege bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Maar ook voor het bedrijfsleven is het nuttig dat er meer duidelijkheid komt over de vraag met wie zaken wordt gedaan. Zo kunnen bedrijven immers bewuster kiezen om wel of niet met een andere partij in zee te gaan en kan misbruik en oplichting zoveel als mogelijk worden voorkomen.

Niet volledig openbaar
In het UBO-register - dat zal worden bijgehouden door de Kamer van Koophandel – worden allerlei gegevens opgenomen. Het gaat onder meer om de naam, de geboortedatum, het adres en de nationaliteit van de UBO en uiteraard een beschrijving van het economisch belang dat diegene heeft in de onderneming. Alhoewel het UBO-register een openbaar register is, zijn niet alle gegevens voor iedereen toegankelijk. Zo zijn adresgegevens en de geboortedag niet voor iedereen beschikbaar, maar zijn de geboortemaand en het geboortejaar weer wél openbaar.

Wanneer wordt dit ingevoerd?
Zoals aangegeven dient Nederland de Europese richtlijn voor eind juni te hebben geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is de vraag of dat gehaald gaat worden. Het wetsvoorstel is op dit moment nog niet ingediend bij de Tweede Kamer, maar ligt nog ter consultatie voor bij het publiek. Uiteraard houden wij u op de hoogte als de invoering aanstaande is.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Frank Smetsers of een van onze andere specialisten van de sectie Onderneming & Vennootschap.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).