Download dit artikel als PDF 07 juli 2016

Zwarte lijst Van Rijn: het doel heiligt niet altijd de middelen!

Het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg is een doel waar iedereen het snel van harte mee eens zal zijn. Wie wil immers niet dat zijn of haar familie niet alleen op een liefdevolle wijze, maar ook op een veilige en verantwoorde manier wordt verzorgd. Staatssecretaris Van Rijn publiceerde eerder deze week een lijst  met zorginstellingen die onder verscherpt toezicht of onder vervolgtoezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Maar zal zo’n lijst de kwaliteit en veiligheid van de zorg wel doen verbeteren?

Naming and shaming
Met het publiceren van de lijst komt de staatssecretaris tegemoet  aan de roep vanuit de Tweede Kamer om openbaarheid. Toch is het maar zeer de vraag of het publiceren van een lijst met instellingen die onder verscherpt toezicht of onder vervolgtoezicht staan van de IGZ nu het middel is om dat doel te realiseren. Ik denk van niet.  Om te beginnen doet het publiceren van de lijst namelijk geen recht aan de vele hardwerkende medewerkers in betreffende zorginstellingen, die dag in dag uit onder zware omstandigheden de zorg voor onze ouderen op zich nemen. Sterker nog, de publicatie frustreert hen alleen maar in hun werk. Het publiceren van de lijst is een vorm van “naming and shaming” die onder omstandigheden ten opzichte van individuele zorginstellingen op de lijst zelfs onrechtmatig is.

Onrechtmatige daad?
Als een onrechtmatige daad is volgens de wet onder meer aan te merken ‘handelen in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’. Het is zeer goed voorstelbaar dat er op de lijst van Van Rijn instellingen staan die de geconstateerde tekortkomingen inmiddels al hebben hersteld, of daartoe in ieder geval de noodzakelijke stappen hebben ondernomen. Het inspectiebezoek van de IGZ heeft immers al in het najaar van 2015 plaatsgevonden. Het is dan nogal cru  om een dergelijke instelling op deze wijze aan de schandpaal te nagelen. De vraag kan überhaupt gesteld worden of het publiceren van zo’n zwarte lijst wel de manier is om problemen met kwaliteit en veiligheid -die er natuurlijk wel zijn en die ook effectief aangepakt moeten worden- aan de kaak te stellen. De maatschappelijke zorgvuldigheid verzet zich daar in mijn optiek al snel tegen. Het doel heiligt dus niet altijd de middelen!”


Wilt u weten over deze blog, dan kunt u contact opnemen met Boudewijn Cremers, of één van onze andere specialisten van het brancheteam Zorg.

Deze blog bevat algemene informatie en is met veel aandacht en zorgvuldigheid geschreven. Juridisch advies is echter altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in. (Lees onze disclaimer).