20 mei 2020

100 procent controle van Brzo-bedrijven: terecht of mag het een onsje minder?

VAN IERSEL LUCHTMAN - BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken) staan volop in de belangstelling. Ze worden door de overheid intensief gecontroleerd. De Inspectie SZW heeft de ambitie om dit jaar alle BRZO-bedrijven te controleren. In deze bijdrage gaan Wilbert van Eijk en Charlotte Posthuma in op de onderzoeken die de afgelopen drie jaar zijn verricht naar de veiligheid binnen BRZO-bedrijven en bespreken zij de strafrechtelijke rechtspraak in die periode. Zijn de 100 % controles terecht of mag het een onsje minder?


Bekijk download