Wilbert van Eijk

> w.eijk@vil.nl - 088-90 80 827 
Wilbert van Eijk is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Omgevingsrecht & Milieurecht en Sanctie & Boete. Daarnaast is Wilbert voorzitter van het brancheteam Afval & Recycling.

Milieurecht 
Wilbert is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, denk aan milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht. Hij adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Zo staat hij bedrijven bij in procedures over bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, watervergunningen en handhaving. Ook treedt Wilbert veelvuldig op als raadsman in economische strafzaken. Met name op het gebied van het milieustrafrecht en arbeidsongevallen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van het afvalstoffen-, meststoffen- en bouwstoffenrecht. Wilbert staat veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij. 

Wilbert heeft met goed gevolg de Grotius Specialisatieopleiding Ruimtelijk ordenings- en milieurecht afgerond (cum laude). Daarnaast is hij lid van Vereniging van Milieurecht Advocaten en schrijft hij artikelen voor de vakbladen Recycling Magazine Benelux en BEwerken.

Gedrevenheid en strategisch inzicht
Cliënten beschrijven Wilbert als een betrokken advocaat, die doelgericht handelt. In goed overleg met zijn collega-advocaten staat hij naast de ondernemer, in voor- en tegenspoed. Hij wordt gewaardeerd om zijn gedrevenheid en zijn strategisch inzicht. Wilbert heeft geleerd hoe hij zijn tegenstander kan inschatten, zonder deze te onderschatten. Op basis van zijn betoog kan Wilbert een rechter laten twijfelen aan de zaak die zijn tegenpartij denkt te hebben. Kortom: Wilbert is altijd op zoek naar het ‘schaakmat'. Zodat zijn cliënt het maximale resultaat behaalt.