Wilbert van Eijk

Wilbert van Eijk is advocaat sinds 2006 en vanaf 2013 verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Daarvoor was hij werkzaam bij Advocatenkantoor Van Mierlo. Wilbert is lid van de secties Omgeving & Milieu en Sanctie & Boete. Daarnaast is hij voorzitter van het brancheteam Afval & Recycling.

Wilbert is een begenadigd schaker. Het schaakspel intrigeert hem omdat het grote gelijkenis vertoont met de advocatuur, hoewel de praktijk natuurlijk nooit zo zwart-wit is zet hij zijn tegenstander wel graag schaakmat. Wilbert heeft geleerd hoe hij zijn tegenstander moet inschatten, zonder deze te onderschatten. Op basis van zijn betoog kan Wilbert een rechter laten twijfelen aan de zaak die zijn tegenpartij denkt te hebben.

Wilbert is gespecialiseerd in het Omgevingsrecht (milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht) en adviseert en procedeert in tal van omgevingsrechtelijke zaken. Zo staat hij bedrijven bij in procedures omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, watervergunningen en handhaving.

Ook treedt Wilbert veelvuldig op als raadsman in economische strafzaken, met name op het gebied van het milieustrafrecht en arbeidsongevallen. Hij heeft in het bijzonder expertise op het gebied van het afvalstoffen-, meststoffen- en bouwstoffenrecht. Wilbert staat veel afvalverwerkende bedrijven en producenten van (secundaire) bouwstoffen bij.