26 januari 2021

Aansprakelijkheid curator

VAST - In een recent arrest van de Hoge Raad van 8 januari 2021 is een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van een faillissementscurator. De curator heeft een actieve zorgplicht ten opzichte van de failliet geschonden: de curator had zich moeten vergewissen dat de failliet de gevolgen van afkoop van levensverzekeringspolissen overzag.


Bekijk download