Bart Louwerier

Bart Louwerier is sinds 1999 als advocaat verbonden aan Van Iersel Luchtman Advocaten. Hij is lid van de secties Onderneming & Contracteren en Insolventie & Herstructurering. Bart is tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

Bart steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. Stellig en kritisch gaat hij graag de discussie aan, maar nooit compromisloos. Want Bart is ook op zoek naar de dingen die partijen binden. Naar zaken waar men het wél over eens is. Om vervolgens een oplossing te zoeken voor de zaken waar men het niet over eens is. Het belang van de ondernemer staat daarbij voorop. Problemen zijn er om te worden opgelost. Ondernemers dienen te ondernemen. Met soms een duwtje in de juiste richting.

Bart adviseert regelmatig bedrijven die in zwaar weer verkeren. Maar als specialist Insolventierecht zit hij eigenlijk aan alle kanten van de tafel. Zo is Bart niet alleen actief als curator in faillissementen, maar staat hij ook bestuurders bij in kwesties rondom bestuurdersaansprakelijkheid, en assisteert hij zowel banken als ondernemers bij het afwikkelen van vorderingen en zekerheden.

Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt Bart zich met name bezig met het beslechten van geschillen binnen de onderneming, oftewel de zogenaamde corporate litigation, en daarnaast met de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen.