16 november 2018

Afgeleide schade: enkel toekenning in uitzonderingsgevallen?

JUTD - Afgeleide schade is de schade van een aandeelhouder door de waardevermindering van zijn aandelen in een vennootschap door een onrechtmatige daad of door een wanprestatie van een derde. Vergoeding van afgeleide schade wordt normaal gesproken slechts in uitzonderingssituaties toegewezen. De aandeelhouder in kwestie is een holdingvennootschap die stelt dat zijn aandelen in een dochtervennootschap in waarde zijn verminderd door verschillende (onherroepelijke) bestuursrechtelijke besluiten van de gemeente. Hoewel de vordering van de aandeelhouder in eerste en tweede aanleg is afgewezen, vernietigt de Hoge Raad het arrest van het hof en verwijst het geding. Met dit arrest lijkt de Hoge Raad af te wijken van de omstandigheid dat afgeleide schade slechts in uitzonderingsgevallen wordt toegewezen.


Bekijk download