06 februari 2019

Betaling openstaande facturen naar rato verrichte werkzaamheden bouwbedrijf

SMARTNEWZ - Hoger beroep over onder meer de vraag wanneer termijnfacturen opeisbaar zijn indien overeenkomst en inkoopvoorwaarden over dit onderwerp verschillen. Het hof geeft aan dat een dergelijke overeenkomst moet worden uitgelegd aan de Haviltex-maatstaven. Het feit dat specifieke bepaling is opgenomen in de overeenkomst die afwijkt van de inkoopvoorwaarden, maakt dat die bepaling zwaarder moet worden gewogen.


Bekijk download