22 mei 2019

Bevoegheid rechtbank; forumkeuzebeding uit algemene voorwaarden doorslaggevend.

SMARTNEWZ - In deze procedure tussen de eiser en een Belgische vennootschap, genaamd Frigomil, stond de bevoegdheid van de rechtbank Oost-Brabant ter discussie. In een andere procedure tussen deze partijen bij dezelfde rechtbank was de bevoegdheid geen onderwerp van discussie. De rechtbank in onderhavige procedure hoeft echter geen conclusies te verbinden aan het feit dat de rechtbank in die procedure zichzelf bevoegd heeft geacht. In onderhavige procedure blijkt sprake van een forumkeuzebeding, opgenomen in de overeengekomen algemene voorwaarden. In dat beding is bepaald dat de Belgische rechter bevoegd is. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van dit geschil.


Bekijk download