16 november 2018

Bewaak medische data patient

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD - Een apotheker gaf een medicatieoverzicht mee aan de ex-vriendin van een patiënt. Dit kwam hem op een waarschuwing te staan van het Regionaal Tuchtcollege. Wij schreven hierover in het Pharmaceutisch Weekblad van 6 juli jl. Inmiddels kreeg dit artikel nog een ‘staartje’ in de vorm van een reactie van één van onze lezers. Zowel zijn reactie, als ons antwoord daarop vindt u terug in bijgaande publicatie.


Bekijk download