13 februari 2019

Bewijsopdracht niet geslaagd; algemene voorwaarden niet van toepassing

SMARTNEWZ - Vonnis in incident waarin eiser diende te bewijzen op welke algemene voorwaarden zij een beroep mocht doen. De rechtbank oordeelt dat partij onvoldoende heeft bewezen dat zij de algemene voorwaarden waar zij haar beroep op doet, heeft ontvangen vna gedaagde partij. De algemene voorwaarden zijn dus niet van toepassing en op het daarin opgenomen forumbeding kan geen beroep worden gedaan.


Bekijk download