15 januari 2020

De bewijsrechtelijke pingpong tussen curator en bestuurder na de schending van de publicatieplicht

VAST - Het bestuur van een vennootschap heeft de verplichting om de jaarrekening tijdig te publiceren. Als het bestuur dat niet tijdig doet en de vennootschap vervolgens gaat failliet, kan de curator het bestuur aansprakelijk stellen. De te late publicatie van de jaarrekening wordt namelijk wettelijk vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn. Het bestuur kan dat bewijsvermoeden echter ontzenuwen. In dit artikel wordt ingegaan op een arrest waarin het bestuur ondanks een te late publicatie niet aansprakelijk is. Ook wordt ingegaan op het wettelijk bewijsvermoeden.


Bekijk download