25 juni 2021

De goedkeuringsbevoegdheid van de aandeelhouders voor bestuursbesluiten bij een BV

JUTD - Op 7 april 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek op besluiten van het bestuur van een besloten vennootschap. Dit artikel bepaalt dat het bestuur van een naamloze vennootschap voor bepaalde besluiten goedkeuring nodig heeft van de algemene vergadering van aandeelhouders. De wet kent geen vergelijkbare bepaling voor de besloten vennootschap, maar in de procedure bij het hof werd een analoge toepassing verdedigd. Wat was het oordeel van het hof?


Bekijk download