16 maart 2016

De rechtspositie van de pensioengerechtigde werknemer

RECYCLING MAGAZINE - Met de invoering van de WWZ is de positie van de pensioengerechtigde werknemer ingrijpend gewijzigd. Doel is om het in dienst nemen of houden van oudere werknemers aantrekkelijker te maken. Op deze wijzigingen is voortgeborduurd met de sinds 1 januari 2016 geldende Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.


Bekijk download