01 maart 2013

De reikwijdte van cessie- en verpandingsverboden

JURIDISCH UP TO DATE - Veel contracten en algemene voorwaarden bevatten een bepaling waarbij de overdracht en/of verpanding van vorderingsrechten op naam worden verboden. Het feit dat partijen een dergelijke bepaling (ook wel cessie­- en verpandingsverbod genoemd) overeenkomen, brengt met zich mee dat deze bepaling obligatoire werking heeft. Schending van een dergelijk verbod levert in ieder geval wanprestatie op. Door deze wanprestatie is de partij die handelt in strijd met het cessie­- en/of verpandingsverbod mogelijk schadeplichtig. De vraag is echter of de schending van het cessie­- en/of verpandingsverbod naast wanprestatie nog meer gevolgen heeft. Heeft een cessie-­ en/of verpandingsverbod naast obligatoire werking ook goederenrechtelijke werking?


Bekijk download