04 februari 2019

Drie maal bestuurdersaansprakelijkheid bij voorzienbaar tekortschieten vennootschap

JUTD - Een vennootschap kan indien zij tekortschiet in de nakoming van een contractuele verbintenis of indien zij een onrechtmatige daad pleegt, aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade. In beginsel is daarvoor de vennootschap zelf aansprakelijk. In bepaalde gevallen en onder bepaalde omstandigheden kan ook de bestuurder aansprakelijk zijn voor de ontstane schade. In dat geval draait de bestuurder op voor de schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten.


Bekijk download