13 maart 2019

Dwaling franchisenemer; franchisegever handelt onrechtmatig vanwege doorgeven verkeerde prognoses

SMARTNEWZ - In de volgende procedure hadden eiser en gedaagden een franchiseovereenkomst gesloten, waarbij gedaagden onder meer een winkel in dierbenodigdheden zouden exploiteren. Eiser vordert een aantal betalingen van gedaagden (de franchisenemer). Van meet af aan is er sprake van negatieve resultaten bij de franchisenemer. Dit zou volgens de franchisenemer echter komen door de onzorgvuldigheid van de franchisegever (eiser), wat heeft geleid tot een fout rapport jegens de franchisenemer (gedaagden). Rechtbank oordeelt dat inderdaad sprake is van de onzorgvuldigheid van eiser, en oordeelt dat eiser aansprakelijk is voor de te begrote schade. Opmerkelijk te zien dat eiser in dit geval aansprakelijk wordt gehouden.


Bekijk download