06 februari 2019

Eisers klagen te laat; geen inhoudelijke beoordeling beroepsfout Damsté

SMARTNEWZ - Eisers hebben aan een advocatenkantoor juridische bijstand gevraagd omtrent het oprichten van een nieuwe vennootschap. De nieuwe vennootschap zou fungeren als verhuurder van een pand voor een bestaande vennootschap van de eisers. De adviseurs van het advocatenkantoor hebben de instructies van eisers bewust genegeerd, met als gevolg dat de opgezette structuur de eisers heeft gedupeerd. Gedaagden voeren aan dat alle vorderingen jegens hen moeten worden afgewezen, aangezien door eiser niet is voldaan aan de klachtplicht conform 6:89 BW. Rechter gaat mee in dat verweer.


Bekijk download