05 december 2018

Geen goedkeuring bestuur, geen overeenkomst koop grond tot stand gekomen

SMARTNEWZ - Eisers hebben met GSP onderhandeld over de verkoop van een groot aantal hectare grond. GSP heeft daaraan de voorwaarde gesteld dat het bestuur van GSP de transactie moet goedkeuren. Deze goedkeuring is er niet gekomen. Eisers hebben daarom de grond verkocht aan een andere partij. Deze andere partij heeft de grond weer verkocht aan (alsnog) GSP. Die het op haar beurt voor aanzienlijk meer heeft verkocht aan Google. Eisers vorderen een verklaring voor recht dat er tussen eisers en GSP een overeenkomst tot stand is gekomen, dat GSP tekort is geschoten in de nakoming daarvan en dat GSP de schade dientengevolge moet vergoeden.


Bekijk download