21 juni 2019

Geen inzage in dossier voor moeder overleden dochter

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD - Volgens vaste tuchtrechtspraak kan een naast familielid een klachtrecht hebben dat is afgeleid van de in het algemeen veronderstelde wil van de patiënt. Wanneer de klager een naast familielid is van de patiënt, mag de tuchtrechter er doorgaans vanuit gaan dat de klacht in lijn is met de wil van de patiënt, tenzij er bijzondere omstandigheden spelen, die aanleiding geven om daaraan te twijfelen. In de onderhavige casus speelde de slechte relatie tussen moeder en overleden dochter een doorslaggevende rol.  


Bekijk download