15 februari 2019

Geen schending zorgplicht hypotheekverstrekker; overeenkomst hoefde niet verlengd te worden

SMARTNEWZ - Eiser spreekt bank aan omdat bank de eerder verleende geldleningsovereenkomst niet wilde verlengen. Bank hoefde deze geldleningsovereenkomst niet te verlengen vanwege het feit dat verhypothekeerde panden aanzienlijk in waarde waren gedaald. Nieuwe en aanvullende zekerheid zou niet gegeven kunnen worden door de eiser. Bank mocht in alle redelijkheid de geldleningsovereenkomsten laten eindigen, er is geen sprake van schending van de zorgplicht.


Bekijk download