17 oktober 2019

Het arbeidsrecht gerecycled

RECYCLING MAGAZINE - Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 lanceerde het kabinet al plannen voor alweer een nieuwe arbeidsrechtelijke wet die de arbeidsmarkt weer beter zou moeten gaan reguleren: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (de Wab, die op 1 januari 2020 in werking treedt).


Bekijk download