21 december 2018

Het faillissement: iets minder een paradijs voor banken?

JUTD - De curatoren van het gefailleerde Eurocommerce zijn een procedure gestart tegen de Rabobank als financier van het concern. De Rabobank had een dusdanige zekerhedenpositie verworven dat betalingen van huurders aan Eurocommerce tot aan datum faillissement feitelijk aan Rabobank waren verpand. De curatoren zijn het van mening dat de bank in strijd met de wet gebruik heeft gemaakt van haar zekerheden. In de daaropvolgende prejudiciële procedure bij de Hoge Raad is de Advocaat-Generaal ingegaan op de bijzondere positie van banken in faillissement. De Advocaat-Generaal is van menig dat er in faillissementen vaak een onbalans is tussen de sterke positie van de bank en de positie van de overige crediteuren. De Hoge Raad volgt de redenering van de Advocaat-Generaal.


Bekijk download