30 maart 2020

Het in faillissement nog opmaken van een boekhouding kan aansprakelijk gestelde bestuurders niet baten

VAST – Indien het bestuur van een BV of NV niet heeft voldaan aan de boekhoudplicht, dan is sprake van onbehoorlijke taakvervulling en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het daarna volgende faillissement. Dit vestigt bestuurdersaansprakelijkheid voor het boedeltekort. Deze blog gaat over een zaak waarin het bestuur zich daartegen heeft verweerd. Het bestuur stelt dat het wel heeft voldaan aan de boekhoudplicht door te verwijzen naar een na de faillietverklaring opgemaakte boekhouding. De rechtbank buigt zich over de vraag of in dat geval wel is voldaan aan de boekhoudplicht.


Bekijk download