12 oktober 2018

Het prijskaartje van het procesrecht

COMPENDIUM BESLAG- EN EXECUTIERECHT – Op 11 oktober is het compendium Beslag- en executierecht gepresenteerd. Ruim 70 auteurs uit de wetenschap, rechtspraak en rechtspraktijk hebben daaraan hun medewerking verleend. Ook onze advocaten Dineke van Dal en Mark Geurts hebben een bijdrage geleverd. Zij bespreken de huidige regeling van de proceskosten en pleiten voor een beter op de procedure toegesneden proceskostenveroordeling.


Bekijk download