22 februari 2019

Huisarts mag medicatie blijven leveren in Annen

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD - Een apotheekhoudende huisarts vroeg een vergunning aan tot het leveren en bereiden van geneesmiddelen ten behoeve van haar patiënten, onder meer in het dorp Annen. De Minister heeft een beleid om het gebied te bepalen, waarin een huisarts medicatie mag leveren. Op grond van dit beleid wees hij de aanvraag af. De Raad van State oordeelde echter dat de vergunning alsnog moest worden verleend.


Bekijk download