30 maart 2018

Huuropzegging in faillissement: medehuurders pas op!

JUTD - In dit artikel wordt de huuropzegging na datum faillissement besproken. Indien de verhuurder een huurovereenkomst met één huurder heeft gesloten, zijn de situatie en het wettelijk kader over het algemeen redelijk eenvoudig. Recentelijk heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wat er gebeurt als de curator de huurovereenkomst opzegt op het moment dat er meerdere huurders zijn die niet allemaal failliet zijn. De opzegging door de curator blijkt in zo’n geval niet automatisch gevolgen te hebben voor de rechtsverhouding tussen de verhuurder en de niet-failliete huurder(s).


Bekijk download