18 november 2015

Insolad Jaarboek 2015: Het “gereedschap” van artikel 57 lid 3 Fw

INSOLAD JAARBOEK HFD 10 - Separatisten als pand- en hypotheekhouders hoeven zich in beginsel niets van een faillissement aan te trekken en kunnen hun rechten uitoefenen alsof er geen faillissement is. Artikel 57 lid 3 Fw bevat een belangrijke beperking op dit uitgangspunt: de curator dient de belangen te behartigen van schuldeisers die in rang boven de pand- en hypotheekhouder gaan. In een aantal procedures is over deze bevoegdheid van de curator geprocedeerd en recent heeft de rechtbank Zeeland West Brabant hierover een principiële uitspraak gedaan. In een bijdrage aan het INSOLAD-jaarboek 2015 “De gereedschapskist van de curator” wordt deze jurisprudentie besproken en nader ingezoomd op artikel 57 lid 3 Fw.


Bekijk download