01 maart 2022

Met de omgevingswet komt ook de wet kwaliteitsborging voor het bouwen

In het vorige nummer van het recyclingmagazine schreef Wilbert van Eijk reeds over het uittel van de omgevingswet: het zou 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 worden. Inmiddels is reeds bekend dat het in ieder geval 1 januari 2023 gaat worden. Tegelijk met de omgevingswet treedt ook de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb) in werking. Deze wetten hangen met elkaar samen en treden daarom ook gelijktijdig in werking. In dit artikel worden de belangrijkste punten van de wkb genoemd. 


Bekijk download